Altes Testament / 1. Chronika

1. Chronika 16,8 Manuel Seibel Täglicher Bibel-Impuls
1. Chronika 16,23 Manuel Seibel Täglicher Bibel-Impuls
1. Chronika 28,9 Manuel Seibel Täglicher Bibel-Impuls
1. Chronika 28,20 Manuel Seibel Täglicher Bibel-Impuls
1. Chronika 29,13.14 Manuel Seibel Täglicher Bibel-Impuls
Stefan DrüekeJabez